19-01-2017

Уважаеми колеги, Изпращам информация от EFSA относно въведената вчера в експлоатация База данни за химични опасности на EFSA - "OpenFoodTox”. Информация за новата база данни може да бъде открита на електронната страница на EFSA и на Българския контактен център на EFSA - [LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170118-0 - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170118-0[/LINK], [LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/prehttp://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/images/infographics/openFoodTox.pngss/news/170118-0 - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/images/infographics/openFoodTox.png[/LINK]. За Ваша информация, базата данни за химични опасности предоставя достъп до над 1 650 научни информации на EFSA по отношение на токсичността, както и до данни за 4 400 химични вещества, открити в храни и фуражи и техните критични ефекти и нивата за безопасност, формулирани от EFSA. Поздрави, Д-р Донка Попова

Архив