31-05-2019

Европейската Комисия стартира процедура за подновяване на състава на Управителния Съвет на EFSA – на 7 от общо 14-те членове на Съвета, чийто мандат изтича на 30-ти юни 2019 г.

 Крайният срок за подаване на  кандидатури за членове на Управителния Съвет на EFSA е 19 – ти юли 2019 г. (до 12:00 ч., брюкселско време)

 Повече информация, както и формуляри за кандидатстване за позицията можете да намерите на следния линк: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

 Кандидатите трябва да притежават минимум 15 години професионален опит в една или повече от сферите на дейност на EFSA, 5 от които на ръководен пост. Изискванията за заемане на длъжността и критериите за подбор са описани на стр. 13 от приложения документ.

 

 Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив