18-06-2018

 
Въз основа на предишни инциденти със замърсена с меламин храна за домашни любимци и развиването на камъни в бъбреците с последваща бъбречна недостатъчност у котки и кучета, ясно е, че меламинът и структурните му аналози като цианурова киселина могат да действат заедно за формирането на кристали. Образуването на кристали става при много високи дози и е явление, зависещо от прагови нива и концентрации, което не е релевантно при ниски експозиции (US FDA/CFSAN Междинна оценка на риска и безопасността от меламин и аналозите му http://www.cfsan.fda.gov/~dms/melamra.html).
Експозиция
Счита се, че експозицията на меламин е ниска, но може да настъпи при екстракция на меламин от преформи от киселинни храни – лимонов или портокалов сок, пресечено мляко при висока температура. Имайки пред вид тези източници оцененият прием през устата на меламин е около 0.007 mg melamine/kg/ден (OECD 1998).
Токсичност на меламина
Меламинът не метаболизира и се изхвърля бързо с урината. Няма данни за орална токсичност за хора, но съществуват данни от изследвания върху животни. Те покзват, че съединението има ниска остра токсичност, с LD50 през устата у плъхове от 3161 mg/kg телесно тегло. В изследвания на храни за животни се установява, че високите дози меламин въздействат на пикочния мехур, причинявайки възпаление, образуване на камъни в мехура и кристали в урината. Анализът на камъните показва, че те са смес от меламин, протеин, пикочна киселина и фосфат. Изследванията върху животни са показали признаци за бъбречна токсичност само при продължителна експозиция на високи дози.
Канцерогенност
Международната агенция за изследвания на рака (IARC) заключи, че има достатъчно доказателства от опити с животни за канцерогенността на меламин в условия, в които произвежда камъни в пикочния мехур. За канцерогенност у хора няма адекватни доказателства.
Ролята на меламина при формирането на камъни в бъбреците
Данни от изследвания върху животни показват, че меламинът сам може да доведе до образуване на камъни в бъбреците само при експозиция на вискока доза.. Данните от предишен взрив на остра бъбречна недостатъчност у котки и кучета поради замърсена храна за домашни любимци подсказва, че комбинация от меламин и цианурова киселина наистина причинява бъбречна токсичност. И двете съединения бяха намерени в животните, заедно с други триазинови съединения. Последващите експериментални изследвания при животни показаха, че когато животните поемат смес от меламин и цианурова киселина, се получава образуване на кристали в тубулите на бъбреците, блокирайки ги и предизвиквайки увреждане и бъбречна недостатъчност. Източникът на цианурова киселина в храната за домашни любимци беше неизвестен, но е възможно тя да е била замърсител на меламина, който неразрешено е добавен към пшеничния глутен, използван при формулирането на храната. При настоящите събития в Китай все още не е потвърдено наличието на цианурова киселина.
Здравно-ориентирани насочващи стойности
След инцидента с домашни любимци през 2007 г, описан по-горе, няколко органи организираха предварителна оценка на риска. US FDA публикува междинна оценка на риска и безопасността за меламин и структурни аналози и определи поносим дневен прием за меламин (TDI) от 0.63 mg/kg телесно тегло дневно.
Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува предварително становище и препоръча прилагането на TDI за меламин от 0.5 mg/kg телесно тегло на ден.
Подтикнати от събитията в Китай със замърсяването на млечни продукти, включително бебешки млека Администрацията за храни и лекарства на САЩ (US FDA), Health Canada и Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) проведоха нова оценка на риска от меламин в храни. US FDA публикува нова междинна оценка на безопасността и риска от меламин и свързани с меламин съединения в храни, включително бебешки млека на 3 октомври 2008 и а актуализира на 28 ноември. TDI, препоръчан за храни и съставки на храни, с изключение на бебешки млека е 0.063 mg на kg телесно тегло дневно.
Актуализирано становище на EFSA за риска за общественото здраве от наличието на меламин в бебешко мляко и други млечни продукти в Китай беше издадено на 24 септември 2008. В това становище все още се прилага TDI от 0.5 mg/kg телесно тегло.
Health Canada съобщи за оценка на риска от меламин в храни, съдържащи мляко и млечни съставки, в която се определя токсикологична референтна доза за меламин от 0.35 mg/kg телесно тегло дневно.

Архив