27-09-2022

Дневният ред на предстоящото открито пленарно заседание на панел Материали в контакт с храни, ензими и технологични добавки в храни, което ще се проведе на 25 - 27 октомври вече е достъпен на електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/31st-plenary-meeting-cep-panel-open-observers

Дневният ред включва одобрението на части от становището, касаещо бисфенол А, от членовете на панел CEP, след проведената по-рано тази година обществена консултация.

Желаещите да присъстват като наблюдател могат да се регистрират до 21 октомври 2022 г. в 16:00 ч. тук:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OPEN_CEP_Plenary_2022

Желаещите да присъстват на откритото пленарно заседание като наблюдатели е необходимо да се запознаят с Насоките за наблюдатели, достъпни на адрес:

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/observersguidelines.pdf

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив