19-05-2022

EFSA организира уебинар на тема „GMO tools for the representativeness of the field trial sites“, който ще се проведе онлайн на 9 юни от 16:00 до 17:30 ч. (Централноевропейско лятно часово време).

Това е възможност да се предостави практическа помощ за избора на локациите на полските опити, необходими за фенотипна/агрономическа характеристика и за определяне на химическия състав на генетично модифицирани растения. Уебинарът също така ще представи публично достъпните инструменти, касаещи ГМО, разработени от EFSA за улесняване избора на места за извеждане на полските опити и оценка на тяхната представителност.

Поканени са да присъстват бизнес оператори и представители на малки и средни предприятия, както и на лаборатории и тестови съоръжения.

Краен срок за регистрация 3 юни.

Повече информация може да получите на следната електронна страница:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-gmo-tools-representativeness-field-trial-sites

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив