17-03-2015

ДЕОКСИНИВАЛЕНОЛ В ХРАНИ И ФУРАЖИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕКСПОЗИЦИЯ
European Food Safety Authority; Deoxynivalenol in food and feed: occurrence and exposure.
EFSA Journal 2013;11(10):3379. [56 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3379.
Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува становище относно микотоксин деоксиниваленол. За изготвяне на становището е анализиран голям обем от информация, свързан с рисковете за здравето на хората и различните видове животни.
Деоксиниваленолът (DON) се продуцира от род Fusarium и принадлежи към групата на трихотецетените. Той е един от по–слабо токсичните трихотецетени, но се приема като сериозен проблем поради глобалното си разпространение. При високи концентрации DON предизвиква нежелани ефекти като остри стомашно-чревни разстройства (повръщане и диария) при хората. Сходни симптоми се наблюдават и при животните при хронична експозицията на DON от фуражи. Установява се намален прием на фураж, понижаване теглото на животните и анорексия.
Научния комитет по храните (SCF) през 2002 г. определя временна стойност на дневен прием (TDI) за DON от 1 μg/kg (b.w.)* на ден. През 2010 г. съвместния експертен комитет между ФАО и СЗО – JECFA, определя остра референтна доза (ARfD) за DON – 8 μg/kg (b.w.).
Въведени са програми за мониторинг на европейско равнище като мярка за проследяване нивата на DON в храните и фуражите. Резултатите от националните програми за мониторинг се докладват на европейско равнище. През 2010 г. EFSA получава мандат от Европейската комисия за събиране и анализ на данни относно DON в храни и фуражи. Мандатът включва публикуване на доклад, в който е извършен анализ на събраните данни.
За периода между 2007 г. и 2012 г. са постъпили общо 26 613 аналитични резултата за DON и неговите производни (3-Ac-DON , 15-Ac-DON и DON-3-Glc). Тези резултати са получени от общо 18 884 анализирани проби докладвани от 21 държави-членки и Норвегия.
От общия брой проби с установено съдържание на DON над максимално допустимите количества съгласно определените норми в сега действащото европейско законодателство са 0.8% от пробите за храни и 1,7% от фуражните проби. Най-високо съдържание на деоксиниваленол е установено в царевица, пшеница, овес и продуктите произведени от тях спрямо другите видове зърнени култури. Установено е, че съдържанието на DON е по-високо в пшеничените трици поради тази причина нивата на DON в преработените зърнени храни като хляб, фини печива, зърнени закуски и макаронени изделия са значително по-ниски. В обема от постъпили данни, производните на деоксиниваленол: 3-Ac-DON и 15-Ac-DON се установяват сравнително рядко и в по-ниски концентрации спрямо DON. В почти всички случаи на наличие на 3-Ac-DON, деоксиниваленола също присъства. Що се отнася до DON-3-Glc, данни са докладвани само от една държава-членка. Поради тази причина се счита, че информацията е недостатъчна за ефективна оценка.
Най-застрашени групи от населението при хронична експозиция по отношение на DON са кърмачетата и малките деца. Хроничната експозиция на деца по отношение на DON е средно между 0,54 и 1,02 μg/kg (b.w.). При юноши, възрастни и хора в напреднала възраст е средно между 0,22 и 0,58 μg/kg (b.w.). При почти всички групи от населението, хляба и хлебните изделия се явяват като основен източник на DON при хроничната експозиция. В няколко групи от населението се явяват макаронените изделия като източник на DON.
Домашните птици (пилета, кокошки, пуйки и патици) са с най-висока степен на експозиция по отношение на DON. След тях са свинете, домашните любимци и рибите.
_________________________________________________________________________
* микрограма на килограм телесно теглоИЗГОТВИЛ: Петя Блажева
04/10/2013 г.

Архив