17-03-2015

Научно становище за диетични референтни стойности за флуорид

Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fluoride

Резюме
По искане на Европейската комисия, Панелът по диетични продукти, хранене и алергии към Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) e изготвил научно становище относно референтните стойности за хранителен прием на флуорид.
Флуоридът няма съществена функция при растежа и развитието на човешкия организъм и няма данни дефицитът му да оказва съществено влияние върху организма. Въпреки, че флуоридът не играе важна роля за развитието на зъбите, флуоридната експозиция води до включването му в хидроксиапатит и дентин. Полученият fluorohydroxyapatite е устойчив на киселини. По този начин зъби, които съдържат fluoroapatite е по-малко вероятно да развият кариес.
В костите частичното заместване на флуорида с хидроксилните групи на апатита променя минералната им структура. В зависимост от дозата, флуоридът може да забави процеса на минерализация. Има данни от изследвания върху животни по отношение на т. нар. двуфазен ефект на флуорида върху здравината на костите - при умерен прием на флуорид, здравината на костите се повишава и съответно намалява при повишен прием на флуорид.
Основни хранителни източници на флуорид са вода, храни или напитки на водна основа, чай и морски риби. Абсорбцията на флуора се осъществява чрез пасивна дифузия, както в стомаха (20-25%), така и в тънките черва. Като цяло 80-90% от приетия флуорид се абсорбира. При възрастните до 50% от абсорбираният флуорид се свързва с калцификацията на тъканите, главно костите, малко количество достига меките тъкани, а останалата част се отделя, предимно чрез бъбреците и в по-малка степен чрез потта и изпражненията.
Ролята на флуорида за предотвратяване на зъбния кариес е известна в продължение на много години. При епидемиологични изследвания, извършени преди 1970 г., когато питейната вода е единственият източник за прием на флуорид, е било установено, че разпространението на кариеса е свързано обратно пропорционално с концентрацията на флуорид във вода. Концентрацията на флуорид, при която се осъществява превантивна мярка е 1 мг/л. Определената средна доза на ден флуорид, който се набавя от питейната вода и храната е 0,05 мг/кг телесно тегло.
От тогава са извършени много изследвания във връзка с ефикасността на флуорида в различни форми (вода, мляко, сол, дъвка) за предотвратяване на зъбния кариес. Въпреки това, много малко от тези изследвания дават информация за общия хранителен прием на флуорид, както и каква да бъде дозата за предотвратяване на развитието на зъбен кариес. Следователно те не позволяват да се направи извод за връзката доза-реакция между хранителния прием и риска от кариес.
От друга страна на базата на наличните данни няма достатъчно доказателства за благоприятният ефект на флуорида върху здравината на костите.
Тъй като флуорида не е основна хранителна съставка, няма изисквания за определяне на същественото му въздействие върху физиологичните функции.
Благодарение на благоприятният ефект на флуорида, набавен чрез храната, за предотвратяване на кариес, експертите от Панела считат, че дозата за прием на флуорид е 0,05 мг/кг телесно тегло. Тази доза обхваща приема на флуорид от всички източници, включително не-хранителни, като паста за зъби и други стоматологични продукти за лична хигиена.
Няма налични данни за да може да се определи връзката между доза флуорид и развитие на кариес за възрастни. Панелът счита, че дозата от 0,05 мг/кг телесно тегло на ден може да се прилага при деца и възрастни, включително бременни и кърмещи жени. За бременни и кърмещи дозата се основава на телесното тегло преди бременността и кърменето.
Изготвил:
д-р Надя Сертова
24.10.2013 г.

Архив