20-09-2019

Заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да изпратят коментари по посочените по-горе научни становища, в срок до 15 ноември 2019 г., като използват електронните формуляри: за първото становище (1) - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PC_CRA_Nerv_Syst_Sept-2019, и за второто становище (2) - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PC_CRA_Thyroid_Sept-2019, достъпни на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-scientific-reports.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив