17-03-2015

Подновяване на състава на Научния комитет и на Научните панели на EFSA
alt

На 09 април 2014г., Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува покана за подновяване на членовете на своя Научен комитет и на 8 от своите Научни панели. Поканата е адресирана към научните експерти и специалисти, които биха проявили желание да бъдат част от състава на Научния комитет и на следните Научни панели:
  • Добавки и продукти или вещества, използвани във фуражи (Панел FEEDAP)
  • Здравеопазване на животните и хуманно отношение (Панел AHAW)
  • Биологични опасности (Панел BIOHAZ)
  • Замърсители в хранителната верига (Панел CONTAM)
  • Диетични продукти, хранене и алергии (Панел NDA)
  • Генетично модифицирани организми (Панел GMO)
  • Растително здраве (Панел PLH)
  • Продукти за растителна защита и техните остатъци (Панел PPR)
Настоящите членове на Научния комитет и Научните Панели на EFSA са с три годишен мандат, чийто срок изтича в средата на 2015г. Новите членове ще бъдат назначени с нов тригодишен мандат, започващ от юли 2015г.
Дейността на избраните експерти ще бъде представена на научните среди чрез Списанието на EFSA (EFSA Journal) в няколко последователни броеве.
Допълнителна информация относно поканата, условията и начина на кандидатстване може да бъде открита на електронните страници на EFSA и Българския фокален център. Крайният срок за кандидатстване е удължен до 07 юли 2014г.
Изготвил:
Д-р Донка Попова
11.04.2014г.

Архив