17-03-2015

Понижаване на настоящите максимално разрешени количества на елемента
цинк (Zn) в пълноценни фуражи*
хим. Петя Блажева
Резюме:
По искане на Европейската комисия, експертната група на FEEDAP панела към Европейския орган по безопасност на храните изготвя научно становище относно възможността за понижаване на настоящите максимално разрешени количества на елемента цинк (Zn) в пълноценни фуражи. Сега максимално разрешеното съдържание на цинк в пълноценните фуражи:
  • За домашни животни – 250 mg/kg;
  • За риби – 200 mg/kg;
  • За др. животински видове - 150 mg/kg.
За изготвяне на настоящето становище EFSA публикува покана за събиране на данни до държавите членки на ЕС и страните от EEA/EFTA1, както и заинтересованите бизнес оператори към фуражния отрасъл. Информацията от събраните данни е използвана в становището.
Цинкът, по специално неговата двувалентна йонна форма - Zn2+, е от съществено значение за всички живи организми. Той участва в структурата на повече от 300 ензима. Общото количество на цинк в човешкото тяло е около 2–3 грама, като неговите концентрации в тъканите са почти еднакви с концентрации в тъканите при всички бозайници. В животновъдството една от причините за забавения растеж при отглежданите видове е недостатъчния прием на цинк с фуражите. Най–честите признаци на недостиг на цинк са образуване на лезии върху роговите израстъци, вълната, перата или космената покривка, както и нарушение на имунитета при животните. По–голяма част от животните имат значителен толеранс спрямо високи концентрации на цинк. Обикновено признаците на токсикоза се установяват, когато фуража съдържа концентрации на цинк надвишаващи 1000 mg/kg.
При анализ на цялата събрана информация по отношение нуждите от цинк на животните със стопанско значение и домашните любимци, концентрация му във фуражните суровини и количествата, които се влагат в пълноценните фуражи, експертната група на FEEDAP панела подкрепя предложението за понижаване на настоящите максимални количества на цинк във фуражите. Стойностите на новите максимални количества на цинк за:
  • пълноценен фураж за малки прасенца, свине, зайци, пъстървови риби, котки и кучета – 150 mg/kg;
  • пълноценни фуражи за пуйки за угояване - 120 mg/kg;
  • пълноценни фуражи за всички други видове животни - 100 mg/kg.
Предложението за понижаване на настоящите максимални количества на цинк във фуражите гарантира здравето и добрата производителност на целевите видове животни. Панелът FEEDAP прави заключение, че новите максимални количества на цинк са безопасни за хората по отношение консумацията на месо и др. продукти от животински произход. Също така панелът счита, че при въвеждане на предложените нови стойности на съдържание на цинк във фуражите ще допринесе за цялостното понижаване емисиите на цинк от животинския отрасъл в околната среда с около 20%.


___________________________________
1 - EEA/EFTA: Европейско икономическо пространство – обединява държавите-членки на ЕС и трите държави Исландия, Лихтенщайн и Норвегия


Източници:
*EFSA FEEDAP Panel (EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed), 2014. Scientific Opinion on the potential reduction of the currently authorised maximum zinc content in complete feed. EFSA Journal 2014;12(5):3668, 77 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3668 Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal
TECHNICAL REPORT submitted to EFSA, Selected trace and ultratrace elements: Biological role, content in feed and requirements in animal nutrition – Elements for risk assessment; Marleen Van Paemel, Noël Dierick, Geert, Janssens, Veerle Fievez, Stefaan De Smet
10.05.2014 г.

Архив