17-03-2015

ЕФСА публикува "Ръководство за методологичните принципи и научните методи, които трябва да бъдат взети под внимание при определяне на референтни точки за действие (RPAs) за забранени фармакологично активни вещества, присъстващи в храните от животински произход"

Ръководството може да бъде изтеглено от следния адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3195.htm

Архив