02-05-2018

Информация от EFSA относно видеоматериал на тема: „Как използваме данните за хора и животни в оценката на риска“. 

 

В материалът са описани разликите между употребата на събраните данни за хората и тези за животните, и как тези данни се използват при изготвянето на научна оценка на риска.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив