17-03-2015

EFSA публикува два нови доклада, целящи подобряване на мониторинга и отчитането в ЕС на две бактерии, отговорни за зоонозни заболявания, които могат да се предадат от животните и храните на хората. Те са Yersinia (Yersinia enterocolitica), която причинява третата най-често отчитана зооноза в Европа и VTEC (веротоксикогенна Escherichia coli), която, въпреки че е по-малко разпространене, може да доведе до фатален изход.

Техническите спецификации, съдържащи се в докладите, описват как да се събират данните и включват стратегия за пробовземане, основана на риска, указвайки честотата и методите за пробовземане и лабораторен анализ. Това ще позволи на страните членки да подават по-релевантни и сравними данни за подпомагане на EFSA в задачата му да анализира разпространението на тези зоонози и да идентифицира рисковете за заразяване на хора. Хармонизацията ще доведе и до икономически по-ефективен мониторинг.

Yersinia enterocolitica i
е бактерия, пренасяна от свинете и в по-малка степен от други животни. Когато попадне у хората, предизвиква инфекциозно заболяване, наречено йерсиниоза. То най-често засяга малки деца и причинява симптоми като треска, болки в коремната област и диария. В становище по мониторинга на Y. enterocolitica при свине през 2007, експертите от панела на биологични опасности на EFSA (BIOHAZ) препоръчаха провеждането на национални изследвания на свинете в кланиците, независимо от честотата на заболяването в дадената страна членка на ЕС.

VTEC
инфекциите, макар и по-редки, имат сериозен ефект върху здравето, като например остра бъбречна недостатъчност у малки деца. EFSA препоръчва мониторинг на VTEC при млади говеда и овце в кланицата поне веднъж на три години. Тези спецификации са основани на мнение от панела BIOHAZ от 2007 г. за идентификацията и мониторинга на патогенни pathogenic VTEC щамове у хора.

Ръководствата бяха изготвени след отчети на EFSA, които показват, че данните са недостатъчни за оценка на източниците на човешко заразяване с тези два агента. Достъпът до данни с добро качество е особено важен за EFSA при осигуряване на най-добрите научнообосновани съвети в помощ на управляващите риска в решенията им за опазване на здравето на хората в ЕС.

 

За повече информация:

 

Архив