25-10-2018

През 2018 се навършват 10 години от създаването на мрежа от национални контактни центрове на EFSA.

В тази връзка, на електронната страница на EFSA, е публикувана информация под мотото: EFSA Focal Points: a decade of networking for European food safety, където се акцентира на постигнатите до момента резултати от дейността и успешното съвместно сътрудничество между националните контактни точки в държавите от ЕС.

 

Повече информация е достъпна на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181015

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив