13-06-2022

Федералния институт за оценка на риска на Германия (BfR) Ви кани да участвате в  10-та лятна академия която ще се проведе в периода 5 - 16 септември 2022 г., в онлайн формат.

Лятната академия на BfR се организира ежегодно, от 2012 г. досега, и е с фокус „Оценка на риска и комуникация на риска в областта на безопасността на храните“.

Обучението е предназначено за участници, които отговарят на следните изисквания:

- завършили са специалност биология, химия, медицина, ветеринарна медицина, токсикология;

- имат опит в анализа на оценката на риска;

- владеете английския език;

- имат основни познания по статистика

Предвид различните часови зони, в които се намират участниците, лекционният курс ще  се проведе в сления времеви график:

5 - 9 септември 022 г. (10:30 – 13:30 UTC), представяне на лекционен материал - за всички часови зони;

12 - 15 септември 2022 г. (07:00 – 11:00 UTC) - семинар, предназначен за източните часови зони;

13 - 16 септември2022 г. (12:00 – 16:00 UTC) - семинар, предназначен за западните часови зони.

Моля обърнете внимание, че броят на участниците в семинарите е ограничен!

Няма такса участие!

Регистрацията за участие е отворена! Можете да се регистрирате на следния линк: www.bfr-akademie.de/english/bsa-2022.html

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив