01-08-2018

11 НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАУКАТА – ОТ ВЪЗМОЖНОСТ КЪМ ДЕЙСТВИЕ“ И ОБУЧЕНИЕ ЗА НОВАТА ПЛАТФОРМА НА EFSA ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ KNOWLEDGE JUNCTION

ПРОГРАМА/PROGRAMME

В периода 07-08 ноември 2018г. се проведе 11-та научна конференция „Науката – от възможност към действие“, организирана от Българският контактен център на EFSA към Център за оценка на риска по хранителната верига. Конференцията беше последвана от обучение за новата платформа на EFSA за споделяне на научна информация KNOWLEDGE JUNCTION, проведено от г-жа Джейн Ричардсън от Европейският орган по безопасност на храните (EFSA).

 “Мотото на конференцията не е случайно избрано, тъй като през последните години достъпните научни знания и постижения, работата в мрежи, изграждането и утвърждаването на солидно научно сътрудничество между партньорите, все по често служат като основа за предприемане на адекватни управленски решения и мерки” каза доц. д-р Янко Иванов, Зам.-министър на земеделието, храните и горите по време на откриването на събитието. Приветствие беше поднесено също и от д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор.

 На конференцията присъстваха  г-жа Джейн Ричардсън от EFSA, представители на Главния санитарен инспекторат в Полша, контактната точка на EFSA в Република Македония, както и представители на МЗХГ, МЗ, БАБХ, НЦОЗА, научни организации, университети, асоциации и частни компании, работещи в областта на ПРЗ.

 Акцентите през двата конферентни дни бяха свързани с безопасността на храните, епизоотологията и здравеопазването на животните и растенията, използването на данните при оценката на риска. Лекции и дискусии имаше и във връзка с представянето на новата платформата Knowledge Junction на EFSA, предоставяща възможности за обмен на данни, научни разработки и информация между експерти от всички европейски държави.

 Пълният списък с презентациите и постерите, представени на конференцията очаквайте скоро на електронните страници на Българският контактен център на EFSA и ЦОРХВ. 

 

 Допълнителни изисквания за оформление на резюмета на доклади, пълни доклади и постери  може да намерите ТУК.

Информация за програмата на конференцията, изнесените презентации и постери може да намерите ТУК.

Резюмета на научни доклади и изнесените презентации може да намерите ТУК 

Снимки от проведеното събитие може да намерите ТУК

Пълно съдържание на научните доклади, представени на конференцията може да откриете ТУК

Архив