20-01-2023

Единадесетата лятна академия по оценка и комуникация на риска в областта на безопасността на храните организирана от Германския федерален институт за оценка на риска (BfR) ще се проведе в Берлин от 26 юни до 7 юли 2023 г.

Ежегодната лятна академия през 2023 г. е предназначена за членове/служители на обществени организации, ангажирани с безопасността на храните и фуражите, които вече имат опит в оценката на риска.

Обучението ще се проведе от висококвалифицирани учени от BfR, както и от външни експерти с дългогодишен опит в микробиологичната оценка на риска и оценката на риска от химически замърсители – лятната академия на BfR тази година ще бъде от професионалисти за професионалисти.

Регистрацията ще бъде отворена скоро. По-подробна информация за събитието може да откриете на следния електронен адрес:

https://www.bfr-akademie.de/english/events/bsa-2023.html

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив