18-03-2015

На 11 и 12 май 2011 г. в Копенхаген, Дания, се състоя поредната 11-та среща на фокалните центрове към EFSA по оценката на риска. В срещата участваха всички 27 страни-членки. България бе представена от ръководителя на българския фокален център доц. д-р Тери Врабчева. Участниците бяха запознати със структурата и дейностите на Датския технически университет и Националния ветеринарен институт. Основните въпроси, обсъждани на срещата бяха: новата организационна структура на EFSA, събирането на данни в страните-членки и в частност Дания, задачите на DATEX  и ZOONOSES UNIT, представени от техните ръководители и тяхното място в новата структура, ново развитие на базата данни за експерти по оценката на риска, актуална информация за организациите от списъка по чл. 36, информация от срещата на Консултативния съвет.

Архив