28-10-2022

Регистрацията за наблюдатели на 118-тото открито пленарно заседание на панел Продукти за растителна защита и техните остатъци е отворена на следния адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/118th-plenary-meeting-panel-plant-protection-products-and-their-residues-ppr-open-observers

Заседанието ще се проведе на 7 декември 2022 г.

Крайният срок за регистрация е 23 ноември 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив