20-12-2023

На 30 и 31 януари и 1 февруари 2024 г. ще се проведе 119-тата открита за наблюдатели пленарна среща на панел Здраве на растенията.

Събитието ще е във формат телеконференция.

Регистрацията за участие в срещата е до 25 януари 2024 г. на електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/119th-plenary-meeting-plant-health-scientific-panel-open-observers

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив