28-10-2019

На 25 октомври 2019г. се проведе 12-та научна конференция „Климатичните промени – глобална заплаха за хранителната верига“, организирана от Българският контактен център на EFSA към Център за оценка на риска по хранителната верига. Мотото на събитието е инспирирано от нарастващото значение на климатичните изменения и тяхното въздействие върху устойчивото земеделие, осигуряването на продоволствена сигурност и гарантиране на безопасността на агрохранителната верига.

 “В ерата на глобалните климатични промени е наложително да изследваме по-задълбочено връзката им с екологичните проблеми, свързани с опазване здравето на хората, животните, растенията и биоразнообразието, необходими за осигуряване на продоволствената сигурност, качеството и безопасността на храните, водите и чистотата на въздуха. Повишаването на зимните температури в Европа през последните десетилетия създаде благоприятни условия за навлизането и вкореняването на нови инвазивни векторни видове, преносители на инфекциозни заболявания по хората и животните и за разширяване на тяхната векторна компетентност и увеличаване на векторният им капацитет, както и за презимуването на редица местни векторни видове и за поддържане на целогодишен репродуктивен цикъл.” каза доц. д-р Янко Иванов, Зам. министър на земеделието, храните и горите (МЗХГ) по време на откриването на събитието. Приветствия бяха поднесени също и от проф. д-р Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) към Министерството на здравеопазването (МЗ) и проф. д-р Паскал Желязков, Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

 На конференцията присъстваха г-жа Федерика Баручи от EFSA, д-р Зоран Атанасов, директорът на Агенцията по храните и ветеринарните въпроси на Република Северна Македония със своя екип, както и представители на МЗХГ, МЗ, БАБХ, НЦОЗА, НЦЗПБ и Тракийски университет – Стара Загора, научни организации, университети, асоциации и частни компании, работещи в областта на безопасността на храните и растителното здраве.

 Ключови лектори на събитието бяха проф. Георги Рачев и проф. Нина Николова, водещи климатолози към СУ „Климент Охридски“,  г-жа Федерика Баручи от EFSA, акад. Атанас Атанасов от Съвместен геномен център, проф. д-р Ива Христова, зам. Директор на НЦЗПБ, проф. Михни Люцканов, декан на Ветеринарномедицински факултет към Тракийски университет – Стара Загора, и г-н Иван Савов от Европейски институт за риск политики. 

 Пълният списък с презентациите и постерите, представени на конференцията очаквайте скоро на електронните страници на Българският контактен център на EFSA и ЦОРХВ.

 

Допълнителни изисквания за оформление на пълните доклади и постери  може да намерите ТУК.

Информация за програмата на конференцията, изнесените презентации и постери може да намерите ТУК.

Снимки от проведеното събитие може да намерите ТУК.

Сборник Доклади от 12-та научна конференция „Климатичните промени – глобална заплаха за хранителната верига“ може да намерите ТУК

 

Архив