29-10-2019

 Презентации

 1. „Основни аспекти в работата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига през 2019 г.”, проф. Георги Георгиев, Център за оценка на риска по хранителната верига
 2. „Съвременни изменения на климата в България“, проф. Георги Рачев, проф. Нина Николова, СУ „Св. Климент Охридски“
 3. „Подходът на EFSA към климатичните промени – двигател за нововъзникващи рискове“, Федерика Баручи, ЕОБХ
 4. „Земеделие, храни и климатични промени”, акад. Атанас Атанасов, Ивелин Панчев, Горица Раклеова, Съвместен геномен център
 5. „Предавани с вектори инфекции при хората“, доц. д-р Ангел Кунчев, Министерство на здравеопазването, проф. д-р Ива Христова, Национален център по заразни
 6. „Ветеринарномедицински аспекти в профилактиката и борбата със зоонозите в България“, проф. Михни Люцканов, Тракийски университет – Стара
 7. „Подготовка за новите рискове, породени от промяната в климата: Адаптиране на селскостопанския и хранителния сектор – приложение на нови ISO стандарти и добри практики“, г-н Иван Савов, Европейски институт за риск политики
 8. „Климатичните промени през 21-ви век и опасността от микотоксините“, доц. Тери Врабчева, Национален център по обществено здраве и анализи, София
 9. „Пестицидните агенти като причинители на отравяния сред дивите животни”, Иванка Лазарова, Тракийски Университет, ФВМ
 10. „Влияние на антропогенното въздействие върху глобалното изменение на климата“, доц. д-р инж. Ботьо Захаринов, Нов Български Университет
 11. „Устойчивост на местните общности към климатичните промени – примери от България“, Десислава Димитрова, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
 12. „Горещи вълни в София и влиянието им върху случаите на инфаркт и инсулт през лятото”, Цветан Димитров, Национален институт по метрология и хидрология, Зорница Спасова, Национален център по обществено здраве и анализи
 13. „HELIOSEC и RemDry ключов елемент за устойчивата употреба на пестициди, Стоян Пиргозлиев, Росица Младенова, Синджента България


 Пострена сесия

 1.  Климатични промени, храни, здраве: готови ли сме за предизвикателствата, Радостина Александрова и колектив, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките.
 2. Достъп до растителния генофонд във връзка с адаптацията на културите към изменението на климата, Николая Велчева, Институт по растителни генетични ресурси, Садово.
 3. Нов икономичен сорт обикновена зимна пшеница "Надита", Златина УрИнститут по растителни генетични ресурси, Садово.
 4.  Серумни нива на албумин и неговата експресия в мРНК в черния дроб и яйчната черупка на кокошки, хранени с артишок, доц. Десислава Абаджиева, ИБИР-БАН.
 5.  Променящите се климатични условия и повишената консумация на бутилирани води. Видове бутилирани води, изисквания, безопасност за консуматорите, Весела Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи.
 6. Понижената експресия на гена BOB1 от семейството на NudC води до топлинно-индуцирани ДНК повреди в Arabidopsis thaliana, Марияна Георгиева, Институт по физиология на растенията и генетика.
 7. Морфологично-физиологични промени и антиоксидантeн отговор на български сортове пшеница след засушаване и последващо възстановяване, Анна Димитрова, Институт по физиология на растенията и генетика.
 8.  Съвременен контрол и управление на риска срещу предаващи болести инвазивни комари в ЕВРОПА, Румяна Тодорова, Институт по Биофизика и биомедицинско инженерство, БАН.
 9.  Събиране, съхранение и използване на местните растителни ресурси от зърнено-бобови, зеленчукови и медицински видове, доц. Цветелина Стоилова, Институт по растителни генетични ресурси.
 10.  Влияние на климатичните промени върху динамиката на разпространение на патогените в храните, гл.ас.д-р Гергана Крумова-Вълчева, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ),  проф. д-р Йордан Гогов, Българска асоциация на акредитираните лаборатории за анализ и диагностика.

Архив