20-02-2024

От 19 февруари 2024 г. стартира регистрацията за 12-та лятна академия, организирана от Федералния институт за оценка на риска на Германия (BfR) , която ще се проведе в периода 24 – 28 юни 2024 г., 12:30 – 15:30 ч. UTC+2 (Берлинско време), в онлайн формат,

Курсът е предназначен за служители от обществени организации, работещи в областта на безопасността на храните и фуражите, които имат опит в анализа на риска. Курсът се провежда от висококвалифицирани учени от Федералния институт за оценка на риска на Германия (BfR) или партньори с доказан, дългогодишен опит в микробиологичната оценка на риска и оценката на риска от химически замърсители.

Събитието е без такса участие.

Краен срок за регистрация: 9 юни 2024 г., на следния линк: https://akademie.bfr.berlin/392892

Повече информация можете да намерите, на следния линк: https://www.bfr-akademie.de/english/events/bsa-2024.html

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив