09-10-2023

Регистрацията за наблюдатели на 123-тата открита пленарна среща на панел Продукти за растителна защита и остатъци от тях стартира на следния линк:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/123rd_PPR_OpenPlenary2023_observer_registration

Срещата ще се проведе онлайн на 7 ноември от 14:00 до 17:30 ч. (CEST) и на 8 ноември от 9:00 до 13:00 ч. (CEST).

По-подробна информация е достъпна на следния електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/123rd-plenary-meeting-panel-plant-protection-products-and-their-residues-ppr-open-observers

Крайният срок за регистрация е 26 октомври 2023 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив