03-08-2022

125-тата пленарна среща на панел „Химични замърсители“ ще се състои на 13, 14 и 15 септември 2022 г.

Срещата ще бъде онлайн и е отворена за наблюдатели.

Регистрацията е до 8 септември 2022 г.

По-подробна информация може да получите на следния електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/125th-plenary-meeting-contam-panel-open-observers

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив