14-09-2020

БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

13-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Наука в условията на COVID-19“
22 октомври 2020 г.
виртуално събитие в електронна среда

Ключови лектори / Key lecturers

 На 22 октомври 2020г.  се проведе 13-та научна конференция „Наука в условията на COVID-19“, организирана от Българският контактен център на EFSA към Център за оценка на риска по хранителната верига. Предвид епидемиологичната обстановка в световен мащаб, тази година събитието премина виртуално, а основният му фокус бе посветен на научните постижения в условията на пандемична обстановка.

 “Амбицията на ЕС и на Европейската комисия е за световно лидерство в иновациите и технологиите и целта е до 2050 г. ЕС да излезе пред САЩ и Китай по технологичен напредък и генератор на иновации в Света. Глобалните предизвикателства, свързани с изменението на климата и влиянието му върху околната среда изискват своя глобален отговор. ЕС като един от световните лидери ще продължи да популяризира и прилага амбициозни политики в областта на околната среда, климата и енергетиката. Една от тези политики е в областта на земеделието храните и горите, и се нарича „Зелен пакт“ или „Зелена сделка“, каза проф. Георги Георгиев, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига в своите встъпителни думи към участниците в събитието.

Приветствие поднесе и доц. д-р Янко Иванов, Зам. министър на земеделието, храните и горите (МЗХГ), който подчерта, че „независимо, че тази конференция се провежда във виртуална среда, тя ще отбележи още една важна стъпка, като предостави форум за обмен на научни знания и опит и за диалог по възникващите предизвикателства и рискове пред хранителната верига и разработването на политики за справяне с тези предизвикателства.“

Ключови лектори на събитието бяха г-н Румен Гълъбинов, водещ икономист в България, доц. д-р Любомира Николаева-Гломб от Националния център по заразни и паразитни болести, доц. Андрей Чорбанов, имунолог в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към Българска Академия на Науките, проф. Паскал Желязков, Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, както и г-н Стефан Бронзваер, координатор по научната дейност на EFSA и г-жа Златина Карова, Национален координатор за България по програма „Хоризонт 2020“.

Пълният  запис от събитието очаквайте скоро на електронните страници на Българският контактен център на EFSA - https://focalpointbg.com/,  и ЦОРХВ - https://corhv.government.bg/,  както и в канала на ЦОРХВ в YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC9OeHlaK1F9-L3Jw56qrckA.

Допълнителни изисквания за оформление на пълните доклади  може да намерите ТУК.

Информация за програмата на конференцията и изнесените презентации може да намерите ТУК.

Запис от събитието можете да гледате в канала на ЦОРХВ в You Tube ТУК, както и на интернет страницата на ЦОРХВ ТУК.

Снимки от проведеното събитие може да намерите ТУК

Сборник „Научни доклади от 13-та научна конференция“ може да намерите ТУК

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив