28-07-2022

 

БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

15-та научна конференция на Българския контактен център на ЕОБХ – очаквайте скоро!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Бихме искали да Ви информираме, че ежегодната научна конференция, организирана от Българския контактен център на ЕОБХ към Центъра за оценка на риска по хранителната верига, с любезния принос на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), която традиционно се провежда всяка година, през есента, ще се състои през месец май 2023 г.

Информация за събитието ще бъде публикувана регулярно на електронните страници на Българския контактен център - https://focalpointbg.com/ и на ЦОРХВ - https://corhv.government.bg/ .

Ще ви информираме своевременно, когато регистрацията за участие е отворена.

Ще Ви очакваме да се присъедините към нас в рамките на предстоящото пролетно събитие!

 

BULGARIAN FOCAL POINT OF EFSA WITHIN  RISK ASSESSMENT CENTER ON FOOD CHAIN

15-th scientific conference of the Bulgarian EFSA Focal Point – Coming soon!

 

DEAR SIR/MADAME,
DEAR COLLEAGUES

We would like to inform you that the annual scientific conference of the Bulgarian Focal Point of EFSA, organized by the Risk Assessment Center on Food Chain, with the kind contribution of the European Food Safety Authority (EFSA), which traditionally takes place in the autumn, every year, will be postponed to MAY 2023.

                                                                         Information about the event will be published regularly on the Bulgarian Focal Point website - https://focalpointbg.com/ and of RACFCH website - https://corhv.government.bg/.

We will inform you in due time when the registration is open.

We look forward to joining us at the upcoming spring event!

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив