17-06-2024

Заинтересованите страни са поканени да вземат участие в 150-тата открита пленарна среща на панел „Хранене, нови храни и алергени“ като наблюдатели.

Събитието ще се проведе на 27 юни 2024 г. (09:00-18:00 ч. CEST) и 28 юни 2024 г. (09:00-13:00 ч. CEST).

Пленарната среща ще бъде присъствена в Парма за членовете на панела и онлайн за наблюдателите.

Дневният ред е достъпен на: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2024-06/-agenda_3.pdf

Крайният срок за регистрация е 21 юни 2024 г., 23:00 ч. (CEST)https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Plenary_Meeting_of_NDA_Panel_Open_for_Observers

По време на пленарната среща ще бъдат обсъдени следните документи, подготвени за приемане за предстоящо обществено обсъждане:

  • Проект на ръководство относно научните изисквания за заявленията за разрешаване на нови храни в контекста на Регламент (ЕС) 2015/2283:

https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2023-00442

  • Проект на ръководство относно научните изисквания за нотификация и заявление за разрешение за традиционни храни от трети държави в контекста на Регламент (ЕС) 2015/2283:

https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2023-00444

  • Проект на ръководство, касаещо научните принципи и изискванията за данните необходими за оценка на безопасността и относителната бионаличност на вещества, предложени като нови източници на микроелементи:

https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2022-00856

  • Проект на ръководство за установяване и прилагане на допустими горни прагове на прием на витамини и основни минерали:

https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2021-00364

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив