18-11-2022

Регистрацията за наблюдатели на 158 открито пленарно заседание на панел Биологични опасности (BIOHAZ) е отворена на уебадрес: https://www.efsa.europa.eu/en/events/158th-biohaz-panel-plenary-meeting-open-observers.

Срещата ще се състои в Парма (Италия) на 6 и 7 декември.

Крайният срок за регистрация е 1 декември 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив