29-01-2024

 

БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

Ви кани да вземете участие в

 16-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 „Наука. Отговорност. Безопасност.“

16 май 2024 г., Гранд Хотел София

Покана за участие

 Програма

 Ключови лектори 

 Допълнителни изисквания за форматиране

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да поканим Вас и Ваши колеги за участие в 16-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА Българския контактен център на EFSA, която ще се проведе в Гранд Хотел София на 16 май 2024 г. от 09:30 до 17:00 ч. под мотото „Наука. Отговорност. Безопасност.“.

 Откриването на Конференцията ще се състои на 16 май 2024 г. от 09:30 ч. в зала „Триадица“ на Гранд Хотел София (ул. „Гурко“ № 1, София 1000).

Информация за програмата на Конференцията ще бъде публикувана допълнително на електронната страница на Българския контактен център на EFSA - https://focalpointbg.com/.

Регистрацията за участие e прекратена, поради достигане лимита за участници в конференцията.

 Моля при регистрацията да отбележите формáта на Вашето участие: 1) доклад; 2) постер; 3) слушател.

 Такса ЗА УЧАСТИЕ:

Конференцията е без такса за участие.

Участниците в Конференцията се командироват за сметка на изпращащата организация.

 Работни езици на събитието ще бъдат български и английски. Ще има осигурен превод.

Научни направления на конференцията:

  • Безопасност на храните;
  • Здравеопазване на животните;
  • Здраве на растенията.

 

Очакваме Ви!

          BULGARIAN FOCAL POINT OF EFSA                  WITHIN  RISK ASSESSMENT CENTER         ON FOOD CHAIN

 Invites you to participate in

 16th SCIENTIFIC CONFERENCE

 „Science. Responsibility. Safety. “

 16 May 2024, Grand Hotel Sofia

Invitation letter

Programme

Key lecturers

Additional requirements for layout

 

DEAR SIR / MADAME,

DEAR COLLEAGUES,

We have the pleasure to kindly invite You and your colleagues to participate in 16th SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE BULGARIAN FOCAL POINT OF EFSA, which will take place in Grand Hotel Sofia on 16 May 2024 from 09:30 h. to 17:00 h. under the motto „Science. Responsibility. Safety. “.

 The opening ceremony will take place on 16 May 2024 at 09:30 h. at Triaditsa hall, Grand Hotel Sofia, Gurko str. 1, Sofia 1000.

 The Conference program will be further published on the Bulgarian Focal point website at the following link: https://focalpointbg.com/.

Registration closed. The limit for participants has been reached.

 Please indicate at the registration form if you participate with: 1) report; 2) poster; or as a 3) listener.

 PARTICIPATION FEE:

The participation in the Conference is free of charge.

All the other expenses of the participants have to be covered by your organization.

 The languages during the event will be Bulgarian and English. Interpretation will be provided.

 SCIENTIFIC SECTIONS OF THE CONFERENCE:

  • Food safety;
  • Animal health;
  • Plant health.

We are looking forward to meeting you!

Bulgarian Focal Point of EFSA

 Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив