08-11-2022

Регистрацията за наблюдатели на 164 пленарна среща на панел Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи (FEEDAP) е отворена на следните електронни адреси:

За присъствено участие:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FEEDAP_Panel_OPEN_Plenary_Meeting_2022_Registration_OBSERVERS_ON_SITE

За онлайн участие:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FEEDAP_Panel_Open_Plenary_Meeting_2022_Registration_Observers_ONLINE

По-детайлна информация за пленарната среща и нейния дневен ред може да получите на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/164th-plenary-meeting-feedap-panel-open-observers

Срещата ще се състои на 22, 23 и 24 ноември 2022 г.

Заинтересованите могат да се регистрират за участие до 11 ноември 2022 г.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив