16-10-2023

Регистрацията за 170-тата открита за наблюдатели пленарна среща на панел Фуражни добавки (FEEDAP Panel), която ще се проведе на 15 ноември от 9 до 18 ч. и на 16 ноември от 9 до 16 ч. е открита:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/170th-plenary-meeting-feedap-panel-open-observers

За наблюдателите, които искат да участват присъствено, крайният срок за регистрация е 31 октомври 2023 г., а за участие онлайн26 октомври 2023 г. (23 ч.).

Дневният ред на срещата е достъпен на следния електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2023-10/agenda-170th-feedap-plenary-meeting.pdf

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив