19-12-2019

Краен срок за изпращане на абстракти  за участие в 25-ти научен колоквиум на EFSA, на тема: "A coordinated approach to assess the human health risks of micro- and nanoplastics in food" -  31 януари 2020 г.

 Регистрацията за участие ще започне през месец февруари 2020 г.

 Тези, от Вас, които бъдат одобрени за участие с устен доклад в основната сесия на колоквиума подлежат на реимбурсиране (т.е. ще им бъдат възстановени разходите за настаняване и пътни разходи), съгласно правилата за реимбурсиране на EFSA.

 Участници от частния сектор не подлежат на реимбурсиране.

 Повече информация е публикувана на електронната страница на EFSA на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/call-abstracts-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис 
III,  136
1618, София

БЪЛГАРИЯ

EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив