09-03-2023

EFSA организира 4-та Европейска конференция посветена на Xylella fastidiosa, която ще се състои на 20 август в гр. Лион (Франция).

Крайният срок за регистрация е 12 април 2023 г. (10 CET):

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/412/4th-european-conference-on-xylella-fastidiosa

Допълнителна информация за конференцията може да получите на:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/4th-european-conference-xylella-fastidiosa.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив