13-02-2018

67-ма пленарна среща на Консултативния съвет на

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA),  Научна конференция за оценка на риска и 34-та среща между контактните точки и EFSA

 

В периода 06-08 февруари 2018 г. в гр. Утрехт, Холандия, се проведоха 67-ма среща на Консултативния съвет на Европейският орган по безопасност на храните (EFSA), Научна конференция за оценка на риска и 34-та среща между контактните точки на EFSA и EFSA.

Срещите на Консултативния съвет и на контактните точки на EFSA са регулярни събития, на които се обсъждат стратегически въпроси, свързани с дейностите по оценка на риска на ниво ЕС , както и технически въпроси, свързани с изпълнението на тези дейности.

В рамките на двете срещи се проведе и организираната от EFSA за първи път научна конференция за оценката на риска, чиято основна цел бе да съберат на едно място научни организации и мрежи от организации, ръководители на публични фондове за финансиране, мениджъри, ангажира с взимането на решения и създаването на политики, както и представителите в Консултативния съвет и контактните точки на EFSA и представителите на научния комитет на EFSA. Основните акценти от научната конференция включваха:

  • Обсъждане на нивото на ефективност на публичните фондове за дейностите за оценка на риска в ЕС и в международен план;
  • Създаване на платформа за обмен на научни идеи, която може да бъде част от бъдещи покани за проекти, и за идентифициране на сътрудници за изпълнение на определени научни проекти;
  • Изграждане на общо становище на ролята на публичните фондове за изследвания в областта на безопасността на храните.

По време на научната конференция, България, чрез дейностите на контактната си точка на EFSA,  беше дадена като положителен пример за насърчаване развитието на научното сътрудничество с държавите, които са в предприсъединителен процес за членство в ЕС, като Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, чрез кандидатстване за финансиране чрез асоциация EU COST на проектното предложение на ЦОРХВ за векторно преносимите заболявания в  рамките на EU risk assessment agenda – каталог с проектни предложения в различни научни направления, разработен от EFSA съвместно с държавите членки.

Снимка: Представители на страните по време на 67-ма пленарна среща на Консултативният съвет на EFSA.

Архив