04-06-2015

7–ма НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОКАЛЕН ЦЕНТЪР НА EFSA София, 30 октомври 2014г. Гранд хотел София

На 30 октомври 2014г. Центърът за оценка на риска, с финансовата подкрепа на EFSA, организира ежегодната VII-ма Национална научна конференция на Българския фокален център на EFSA. В конференцията взеха участие лектори от EFSA, Регионалното представителство на OIE за Източна Европа, БАБХ, Центъра за оценка на риска, ЦЛВСЕЕ, НДНИВМИ, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Ветеринарно-медицински факултет към Тракийски университет, Национален център по обществено здраве и анализи, Институт по криобиология и хранителни технологии, Асоциация на месопреработвателите в България. Конференцията беше открита с встъпителни думи от д-р Тенчо Тенев, Зам. Изпълнителен директор на БАБХ и г-н Лием Джем от EFSA, след което бяха представени следните теми:

 • Приоритетни проблеми, свързани с безопасността на храните, здравето на животните и растенията през 2014 година;
 • Актуална информация за дейностите на EFSA относно научното сътрудничество с държавите членки и третите страни;
 • Строг административен контрол върху популацията на кучетата – основен фактор за борбата с Ехинококозата при хората и животните;
 • Има ли ГМО в България;
 • Национална мониторингова програма за контрол на остатъци и развитие на контрола на остатъци от ВМП;
 • Фармакокинетика на енрофлоксацин при патици със стеатоза след гушене;
 • Има ли миграция на бисфенол А от поликарбонатни бутилки за диспенсъри на вода;
 • Конкретизиране на изискванията за преработка, съхранение и реализация на цветен пчелен прашец;
 • Ролята на OIE в безопасността на храните от животински произход;
 • Безглутенови зърнени храни;
 • Анализ на данните от мониторинга за детекция на тетрациклин и детерминиране на възрастта при орално ваксинирани срещу бяс лисици в Р. България, 2012 - м.06.2014;
 • Хигиенно-здравна оценка на ферментирал ориз.

На постерната сесия бяха представени следните презентации:

 • Подобряване микробиалния статус на месни заготовки и пресни овкусени меса чрез разработване на съвременни методи;
 • Овчето мляко от порода Родопски Цигай - здравословен хранителен продукт по отношение съдържанието на липиди;
 • Сравнително проучване физиологичната активност на хуминови екстракти при семена от пшеница;
 • Биополимерни филмови покрития с антимикробна активност с приложение в хранително-вкусовата промишленост;
 • Растежо-инхибиращ ефект на термолабилни биологично активни вещества при трихинелоза върху лимфоцитни клетъчни култури;
 • Mикробиологичен анализ на охладени череши с ядивни покрития от хитозан;
 • Биогеохимични критерии за хеобходимостта на животните от макро и микроелементи;
 • Птичите ретровируси – предизвикателства и възможности;
 • Създаване и управление на цъфтящи полски ивици за опазване на биоразнообразието и за устойчиво земеделие;
 • Оценка на риска от хранителните инфекции, предизвиквани от контаминация на храни от неживотински произход в Европа за периода 2007 - 2013г.;
 • Рискове и последици, свързани с неправилната употреба на пестициди;
 • Вероятни рискове при миграцията на материали в контакт с храни използвани при производството, съхранението и обработката на фуражи;
 • За“ и „Против“ генетично модифицираните организми; • Хранителни добавки, добавки в храни и хранителни алергии;
 • Анализ на състоянието на фуражите за някои микотоксини в България въз основа на данни за 2013г.;
 • Актуални проблеми при здравето на растенията през 2014 г.-Fusarium sp. по житните култури.

Архив