07-06-2022

7-ми юни 2022 г. - Световен ден за безопасност на храните!

WorldFoodSafetyDay

Защото по-безопасната храна е ключът към по-добро здраве!

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив