14-01-2020

Лятната академия на BfR се организира ежегодно, от 2012 г. досега, и е с фокус „Оценка на риска и комуникация на риска в областта на безопасността на храните“. Обучението е предназначено за участници от държавни институции, ангажирани с оценка на риска в областта на безопасността на храните и фуражите.

Таксата за участие е в размер на 2400 Евро, което включва и хотелско настаняване (Pestana Hotel Berlin - www.pestana.com/en/hotel/pestana-berlin), закуска и обяд.

Краен срок за кандидатстване – 15-ти март 2020 г., на следния линк: https://www.bfr-akademie.de/index.php/english/events/bsa2020.html

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив