11-05-2021

Федералния институт за оценка на риска на Германия (BfR) Ви кани да участвате в  9-та лятна академия която ще се проведе в рамките на 2 седмици, в периода 16 - 27 август 2021 г.

Тази година събитието ще се проведе онлайн и ще бъде без такса участие!

Лятната академия на BfR се организира ежегодно, от 2012 г. досега, и е с фокус „Оценка на риска и комуникация на риска в областта на безопасността на храните“.

Обучението е предназначено за участници от държавни институции, ангажирани с оценка на риска в областта на безопасността на храните и фуражите.

Предвид различните часови зони, в които се намират участниците, лекционният курс ще  се проведе двукратно (един и същ лекционен материал ще бъде представен 2 пъти в рамките на по една седмица), както следва:

16 - 20 август 2021 г.; 6:30–11:00 UTC (Eastern time zones)

23- 27 август 2021 г.; 11:30–16:00 UTC (Western time zones)

За повече информация и регистрация за участие моля посетете следния линк: https://www.bfr-akademie.de/english/events/bsa-2021.html

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив