Информация за събитието / Event information

Организатори / Organizers БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА / BULGARIAN FOCAL POINT OF EFSA WHITIN RISK ASSESSMENT CENTER ON FOOD CHAIN
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА / RISK ASSESSMENT CENTER ON FOOD CHAIN
Дата / Date: 16 май 2024 г. / 16.05.2024
Място / Place: Гранд Хотел София / Grand Hotel Sofia

Регистрацията е прекратена поради достигане максималния брой на участници/Registration closed due to reaching the maximum number of participants