Информация за събитието / Event information

Организатори / Organizers
Български Контактен Център на EFSA към Център за оценка на риска по хранителната верига /Bulgarian Focal Point of EFSA, Risk Assessment Center on Food Chain
Национален център по обществено здраве и анализи - Национална Референтна Лаборатория за генно модифицирани организми / National Center of Public Health and Analyses -National Reference Laboratory for GMO
Дата / Date: 31.10.2017 г. – 02.11.2017 г. / 31/10/2017 – 02/11/2017
Място / Place: Гранд хотел София, гр. София / Grand Hotel Sofia, Sofia

Регистрацията е прекратена поради достигане максималния брой на участници/Registration closed due to reaching the maximum number of participants

Регистрацията е прекратена! / Registration is ended!