11-06-2020

На 26 юни 2020г. от 13.30 до 14.30 централно европейско време EFSA организира Уебинар на тема: Високорискови растения - как ЕС извършва оценка на риска от растителни стоки. Чрез това събитие се цели да бъде обяснено пред широката общественост същността на тази фитосанитарна мярка и да се подпомогнат националните организации за растителна защита (NPPOs) от трети страни за по-нататъшно подобряване на качеството на техните досиета. След едногодишен опит в оценката на риска от високорискови растения, учените от EFSA всъщност са натрупали важен опит, който желаят да споделят със заинтересованите страни. Уебинарът също е част от инициативите на EFSA във връзка с отбелязването през 2020г. на Международната година по растително здраве.  За участието в уебинара е необходима предварителна регистрация на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/webinar-high-risk-plants-how-does-eu-carry-out-risk-assessment-plant. На същата страница може да бъде открита и друга допълнителна информация, както и дневния ред на събитието.

Webinar: High-risk plants – how does the EU carry out risk assessment

www.efsa.europa.eu

26 June 2020, 13:30-14:30 (CEST) Agenda Background Article 42 of Regulation (EU) 2016/2031 introduces the concept of “high-risk plants”, as a group of plants,

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив