24-02-2021

На 21-24 юни 2022 г., в Брюксел, Белгия, ще се проведе конференция на тема: "ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022", организирана съвместно от EFSA (Европейски орган по безопасност на храните), ECDC (Европейски център за контрол и превенция на заболяванията), ECHA (Европейска агенция за химикали), EMA (Европейска агенция по лекарствата), EEA (Европейска агенция по околна среда) и Joint Research Center (Обединен изследователски център към ЕК).

В духа на иновациите, сътрудничеството и партньорството, ONE Conference 2022, ще предостави възможност за споделяне на знания и опит и ще даде форум за изява на учени и експерти от цял свят.

Възползвайте се възможността да повишите разпознаваемостта на Вашите проучвания, като участвате в конференцията.

Можете да изпращате резюмета за участие с постер в срок от 31 – ви май до 15 – ти септември 2021 г. 30 – ти септември 2021 г., на следния линк: https://www.one2022.eu/abstracts

В случай, че бъдете одобрени за участие, крайният срок за изпращане, на пълния текст на Вашия постер (в е-формат) е март 2022 г.,

Конференцията ще се проведе в хибриден формат – присъствено и дистанционно участие.

Повече за събитието, условията за участие и друга полезна информация можете да откриете на официалния сайт на конференцията тук - https://www.one2022.eu/, както и на електронната страница на EFSA, на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/news/one-health-environment-society-conference-2022-submit-your-abstract-poster-presentation.  

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив