18-03-2015

Доц. д-р Тери Врабчева, в качеството на ръководител на Българския фокален център към Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) по оценката на риска, посети в град Пловдив - Аграрния университет, Института по консервна промишленост и Научния институт по зеленчукови култури "Марица". На тези срещи с научните колективи бе представен Българския фокален център, възможностите за работа по проекти, финансирани от Европейския орган по безопасност на храните, регистрирането в европейската и национална бази данни на експерти, работещи в различните области на компетенции на EFSA. Научни сътрудници от съответните институти проявиха голям интерес към бъдещите активности на EFSA и Българския фокален център.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив