28-08-2018

Уважаеми колеги и партньори,

Бихме искали да Ви информираме, че през 2019 г. EFSA стартира нова платформа/база данни за управление на организациите по чл. 36 на Регламент 178/2002 (http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg).

В тази връзка, през месец януари 2019 г., българският контактен център на EFSA към ЦОРХВ ще започне процедура за подновяване на Списъка на компетентните организации по чл. 36.

Следва всички организации, включени понастоящем в Списъка да предоставят актуална информация, съгласно новите изисквания  на EFSA, за да се удостовери, че те отговарят на критериите за включване в него.

Допълнителна информация ще Ви бъде предоставена от българският контактен център на EFSA към ЦОРХВ, по електронен път.

Списък на одобрените български организации по чл.36
 1. Център за оценка на риска по хранителната верига
 2. Национален център по опазване на общественото здраве
 3. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
 4. Институт за изследване и развитие на храните-Пловдив
 5. Институт по криобиология и хранителни технологии
 6. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията
 7. Аграрен университет- Пловдив 
 8. Университет по хранителни технологии- Пловдив
 9. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология
 10. Тракийски университет – Стара Загора
 11. Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН
 12. Институт по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив 
 13. Съвместен Геномен център – СУ
 14. Институт по биология и имунология на размножаването"Акад. Кирил Братанов"
 15. Институт по животновъдни науки - Костинброд
 16. Институт по физиология на растенията и генетика
 17. АгроБиоИнститут

Архив