13-05-2019

#EUandMyFood

Всички обичаме храната.

Тя носи здраве на нашите семейства, поддържа културата и традициите и създава хубави спомени.

Накратко, храната е част от нашата идентичност.

Кампанията на EFSA #EUandMyFood е насочена към безопасните и питателни храни. Към здравето на животните и отношението ни към тях. Към грижите за околната среда — почвата, водата и въздуха — благодарение на тях отглеждаме култури, от които произвеждаме храна за консумиране.

Кампанията на EFSA #EUandMyFood цели да насочи общественото внимание и да повиши информираността, относно системата на ЕС за безопасност на храните, с цел да се покаже как системата за безопасност на храните на ЕС, чрез работата на EFSA, институциите на ЕС и държавите-членки, допринася за качеството на нашия живот.

За повече информация, моля посетете следната електронна страница - https://www.efsa.europa.eu/bg/eu-and-my-food

Кампанията ще продължи от 24 април до 25 май 2019г.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

 

Архив