17-03-2015


19 октомври 2010
Научните експерти от Панела на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (NDA) приеха становища по 808 здравни претенции за „обща функция”, вземайки пред вид всички налични научни данни. С тази трета серия от становища до момента EFSA е оценил 1745 претенции от списъка от 4637 претенции, разработени от страните членки и Европейската комисия. Тези становища са изпратени на Европейската комисия и страните членки, които отговарят за оторизацията на претенциите. EFSA ще финализира оценките на всички здравни претенции за „обща функция” (с изключение на тези за растения и растителни продукти) до края на 2011 г.
Резултатите от оценките на 808 претенции, разгледани в 75 становища, бяха благоприятни, когато имаше достатъчни научни доказателства в подкрепа на претенциите. Те касаеха основно витамини и минерали, но включваха и претенции за специфични хранителни влакнини, свързани с контрола на кръвната захар, функцията на червата или контрол на телесното тегло, мастни киселини, свързани с функцията на мозъка, зрението или сърцето, както и претенции, отнасящи се до живи млечнокисели култури и усвояване на лактозата.
Що се касае до предишната работа на EFSA по здравни претенции за „обща функция”, научните експерти от Панела NDA на EFSA издадоха неблагоприятни становища по много от претенциите в тази серия поради лошото качество на информацията, предоставена на EFSA. Пропуските в информацията включваха например: невъзможност за идентифициране на специфичното вещество, на което се основава претенцията (например претенции за „хранителни влакнини” без специфициране на конкретната влакнина); липса на доказателства, че обявеният ефект е наистина благоприятен за поддържането и подобряването на функциите на тялото (например претенции за „обезводняване” чрез бъбреците); липса на прецизност по отношение на обявената здравна претенция (например претенции, отнасящи се до термини като „енергия” и „виталност”); или липса на изследвания върху хора с достоверни мерки за претендираната полза за здравето.
EFSA ще продължи диалога си с ключовите играчи за по-нататъшно изясняване на начина, по който провежда дейността си и за да даде на кандидатите по-подробна информация за изготвянето на заявления със здравни претенции. EFSA организира серия от консултации по определени теми за осигуряване на допълнителни насоки за кандидатите, първата от които ще се проведе на 2 декември 2010 г. и ще бъде насочена към здравни претенции, свързани с функцията на стомашночревната и имунната система.
EFSA работи редовно с ключовите играчи за описване и изясняване, когато е необходимо, на процеса, следван от Панела NDA при оценката на претенции и дава насоки в тази област от 2007 г. както чрез консултации в реално време, така и чрез провеждане на научни срещи. EFSA публикува кратки документи, описващи процедурите за оценка на здравни претенции по чл. 13.1, за да се осигури последователна оценка на претенциите с включване на единни научни критерии.
Становища по здравни претенции за „обща функция”

Архив