17-03-2015

Учените от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) дадоха заключение, че консумацията на ракообразни, замърсени с морски биотоксини от групите на йесотоксините и пектенотоксините, на нива, разрешени в Европейския съюз, не е била разглеждана като предизвикваща риск за здравето. Експертите от Панела по замърсители в хранителната верига (CONTAM) дадоха становище, обаче, че хората, консумиращи ракообразни, замърсени с токсини от групите на окадаичната киселина, азаспирацидите, сакситоксините и домоичната киселина могат да бъдат изложени на риск за здравето им.


Европейската комисия поиска от
EFSA да оцени действащите норми в ЕС за шест различни видове токсини в ракообразни, известни като морски биотоксини и аналитичните методи, установени в законодателството на ЕС. Морските биотоксини са отровни вещества, произвеждани от различни водорасли, които могат да се натрупват в ракообразните.

Това становище на
EFSA обобщава заключенията на шест предишни оценки на риска за биотоксини. За всяка група токсини Панелът определи количеството, което може да бъде консумирано в течение на 24 часа без оценим здравен риск (остри референтни дози). Те след това бяха сравнени с консумацията на ракообразни и данни за честота на случаи от Европейските страни за оценка на нормите на ЕС.

Използвайки налкичните данни за консумация, експертите идентифицираха, че реалистичната оценка за голяма порция ракообразни е 400g и я използваха за оценка на текущи разрешени нива на токсините. Въз основа на тези изчисления, обаче, хората, които ядат по-малки порции ракообразни, замърсени с токсини от групата на окадаичната киселина, азаспирацидите, сакситоксините или домоичната киселина могат също да страдат от вредни последици, такива като диария и повръщане.

Панелът даде заключение, че биоекспериментът върху мишки, официален тест, използван за анализ на повечето от тези токсини в ракообразни, не може да бъде достатъчно чувствителен, за да открие специфични токсини или да определи дали нивата на някои токсини са на границата или под действащите норми на ЕС. Панелът даде препоръки за по-нататъшно разработване на алтернативни методи.

Научната консултация на
EFSA по този проблем ще помогне за инфоррмиране на всяко проследяващо действие, което ще бъде взето от Комисията. По-късно през тази година  EFSA трябва да публикува още становища по морски биотоксини, за които все още не са определени норми в ЕС.

Оригиналният текст можете да намерите на адрес:

 

Архив