17-03-2015

EFSA даде неблагоприятно становище за съединения, съдържащи ванадий, които могат да бъдат използвани в някои видове храни, включително хранителни добавки. EFSA понастоящем оценява някои химични съединения, които се използват за хранителни цели.

По искане на Европейската комисия EFSA даде научно становище по безопасността и бионаличността на шест съединения, съдържащи ванадий. Заключението е, че не-ванадиевите съставки на тези източници на ванадий не предствляват заплаха за безопасността на нивата, на които са включени. Оценката на безопасността на ванадия е извън тази задача, тъй като е била обект на предишни разглеждания от EFSA, който е отбелязал различните токсични ефекти на ванадия. EFSA тогава също заключи, че наличните данни са били недостатъчни, за да се получи горна граница на поносим прием.

Бионаличността на ванадий от пет от шестте съединения е по-висока от тази на ванадий, приет с нормалната диета. Следователно, потребителите могат да бъдат експонирани на по-високи нива на ванадий чрез продуктите, съдържащи тези пет съединения, отколкото от нормална диета

Нямаше данни за нива на потребление и категории храни за ванадиев цитрат, бис(малтолато)оксованадий и бис(глицинато)оксованадий – всичките те предложени за използване в продукти за специални хранителни нужди. Въз основа на наличната информация за бионаличността на ванадия и предишните заключения на EFSA, EFSA заключи, че безопасното използване на шестте източника на ванадий, добавени към храни, предназначени за общото население, включително хранителни добавки, не може да бъде установено.

Тези източници на ванадий не са включени в списъка на витаминни и минерални вещества, които могат да бъдат използвани в определени храни, включително хранителни добавки. Все пак, оставането им в употреба в страните-членки на ЕС е било разрешени поради национални нарушения, последвани от подаване на досиета за тяхната безопасност, които EFSA сега оцени.
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620766253.htm

 

Архив