17-03-2015

Учените в Европейския орган по безопасност на храните завършиха първия етап от задълбочения обзор на безопасността на 2067 ароматизиращи вещества, използвани в ЕС. Въз основа на работата на EFSA Европейската комисия ще определи списък на ароматизанти, които могат да продължат да бъдат използвани в ЕС.

Научният панел на EFSA по ароматизанти (Панел CEF) констатира, че повечето ароматизиращи вещества (1667) не пораждат загриженост за безопасността. Панелът поиска от производителите на ароматизиращи вещества да осигурят допълнителни данни за още около 400 вещества, за да приключи с оценките. EFSA ще оцени отново тези вещества, когато за тях се получат поисканите данни.

Председателят на Панела CEF, Клаус Дитер Яни каза: „Това е голямо постижение за защитата на потребителите. За първи път безопасността на всички ароматизиращи вещества, които понастоящем се използват в ЕС, е независимо оценена на европейско ниво въз основа на най-новите научни доказателства и по едни и същи строги критерии.”

“В повечето случаи веществата бяха определени като безопасни, но за някои от тях Панелът поиска повече данни. Това не означава непременно, че тези вещества представляват риск за здравето, ние просто се нуждаем от повече информация, за да завършим оценките на безопасността.”

EFSA ще започне и да оценява кандидатствания за разрешение на нови ароматизанти въз основа на новите насоки, завършени след он-лайн консултации и семинар с ключовите играчи.

EFSA разработва база данни за безопасността на ароматизантите, която ще бъде предоставена за използване он-лайн.

Становища по оценките на групи ароматизанти

 

Още информация

 

Архив